Personuppgifter

PUL

Från och med den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (PuL) fullt ut i Sverige. Lagen syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. En viktig del i integritetsskyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs.

GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning, även kallad GDPR, träder i kraft den 25 maj 2018 och innebär en skärpning av tidigare personuppgiftslagstiftning, t.ex. genom möjlighet att få persondata raderad, begränsning av behandling av personuppgifter och rätt till dataportabilitet.

Integritetspolicy

Lingusoft lagrar vissa kunduppgifter digitalt, såsom kundens namn, e-postadress och faktureringsuppgifter. Uppgifterna omfattar inte personnummer och Lingusoft sparar inga personuppgifter knutna till enskilda användarkonton. Anslutning till Vocalex via Skolfederation.se eller andra SSO-lösningar sker helt utan hantering av persondata. Lingusoft kommer inte under några omständigheter att lämna ut användardata, personuppgifter eller användarstatistik till tredje part.