En audiovisuell ordlista

Vocalex är en interaktiv, audiovisuell ordlista för att utöka ditt ordförråd. Vocalex förklarar vad orden betyder med hjälp av bilder i stället för översättningar, vilket gör inlärningen mer naturlig och man kommer ihåg orden bättre. Övningarna sker alltid på målspråket.

Grundskolan

Vocalex är ett lättanvänt språkverktyg som främst är avsett att användas av grundskolelever för att bygga upp sitt ordförråd och därigenom utveckla och stärka sina språkliga färdigheter. Vocalex är utformat för att använda oavsett ålder och förkunskaper.

Språkundervisning

Vocalex är ett utmärkt komplement till språkundervisningen i svenska, engelska och moderna språk. Eftersom man kan se två språk samtidigt i ordlistan blir det lekande lätt att lära sig nya ord och stärka både målspråket och modersmålet på samma gång.

Övriga ämnesområden

Vocalex kan även användas som ett hjälpmedel inom skolans övriga ämen, t.ex. geografi, hemkunskap, idrott eller slöjd, genom att ge elever med begränsade kunskaper i svenska möjligheten att utöka sitt ordförråd med relevanta ord och begrepp.

Skolfederation

Vocalex är anslutet till Skolfederation. Det innebär att om din skola eller kommun också är ansluten kommer du och dina elever enkelt kunna logga in på Vocalex via ert LMS utan lösenord eller krångliga registreringsförfaranden.

När inloggning sker via Skolfederation skickas inga känsliga uppgifter som personnummer, personnamn, e-postadress, användarnamn eller lösenord mellan systemen. Det enda som skickas är information om användaren är betrodd och vilken typ av användare det rör sig om, lärare eller elev.

SFI

Nyanlända vuxna som läser svenska på SFI eller barn och ungdomar som går i förberedelseklass kan med fördel använda Vocalex för att snabba på inlärningen. Om man får undervisning i grammatik, meningsuppbyggnad och konversation och lär sig några hundra ord på egen hand med Vocalex förbättrar man snabbt sina kunskaper i det nya språket.

Ett rikt ordförråd gör att man kan uttrycka sig varierat, detaljerat och nyanserat och man känner att man obehindrat klarar av att ställa frågor, ge uttryck för sina känslor och sin vilja samt beskriva tankar, idéer och händelser lika väl som på sitt modersmål.

Flerspråkighet

När man tittar i ordlistan kan man välja både ett målspråk och ett referensspråk. Målspråket är språket man vill lära sig och referensspråket kan t.ex. vara ens modersmål, som man tar hjälp av för att förstå vad orden betyder.

Det går att använda vilket språk man vill som mål- respektive referensspråk. Vocalex går därför även utmärkt att använda inom modersmålsundervisningen eller i undervisningen av andra språk än svenska.

Vocalex är ett perfekt komplement till undervisningen i svenska, engelska och moderna språk i grundskolan, på SFI och på språkcaféer.

Med sin intuitiva utformning och moderna pedagogik passar Vocalex både nybörjare och dem som redan har kunskaper i språket.

Enhetsoberoende

Vocalex är skapat med s.k. responsiv design, vilket innebär att tjänsten går att använda lika bra på mobiler och surfplattor som på en vanlig dator. Du behöver inte olika konton för olika enheter, utan du kan logga in med samma användarnamn och lösenord oavsett enhet.

Eftersom Vocalex är en webbtjänst behöver du inte installera någon programvara eller kontakta IT-avdelningen för att komma igång. Allt du behöver är en webbläsare och tillgång till internet så är du redo att köra igång!

Individuella inställningar

Vocalex går att anpassa efter användarens förutsättningar

  • välj ord att träna på
  • välj antal ord att träna på
  • välj hur många gånger övningarna ska repeteras
  • välj tempo på övningarna