Ordträning

Vocalex är en audiovisuell ordlista på elva språk. Med Vocalex är det roligt och enkelt att lära sig nya ord på svenska och många andra språk.

Ordlistan Glosträning

Målgrupp

Vocalex är en lärresurs för skolelever i grundskolan, SFI-studerande och alla som går på språkcaféer eller språkträffar för att lära sig svenska.

Målgrupper Kontohantering

Abonnemang

Vocalex är en webbtjänst som skolor, bibliotek och andra utbildningsanordnare tecknar abonnemang på. Pris från 49kr/mån i 12 månader.

Abonnemang Prova gratis

En audiovisuell ordlista

Vocalex är en interaktiv, audiovisuell ordlista för glosträning på elva språk. Vocalex förklarar vad orden betyder med hjälp av bilder i stället för översättningar, vilket gör inlärningen mer naturlig och man kommer ihåg orden bättre.

 • 1800 illustrerade ord
 • ljudinspelningar av ordens uttal
 • svenska, engelska, tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska, somaliska, tigrinja, persiska och arabiska

Flerspråkighet

När man tittar i ordlistan kan man välja både ett målspråk och ett referensspråk. Målspråket är språket man vill lära sig och referensspråket kan t.ex. vara ens modersmål, som man tar hjälp av för att förstå vad orden betyder.

Det går att använda vilket språk man vill som mål- respektive referensspråk. Vocalex går därför även utmärkt att använda inom modersmålsundervisningen eller i undervisningen av andra språk än svenska.

Glosträning

Med Vocalex kan eleverna träna upp såväl sitt passiva som aktiva ordförråd med olika interaktiva övningar:

 • hörförståelse
 • ordförståelse
 • artiklar
 • stavning

Övningarna sker alltid på målspråket.

Skapa egna ordlistor

Som lärare kan du skapa egna ordlistor åt dina elever. Ordlistorna är giltiga i 30 dagar och du delar ut dem till dina elever via e-post. Ordlistan du delar ut blir publik, vilket betyder att eleverna inte behöver logga in för att träna på orden.

Ordlistorna du skapar sparas på ditt konto och du kan när som helst förlänga giltighetstiden eller återuppliva gamla ordlistor som redan har gått ut.

Individuella inställningar

Vocalex går att anpassa efter användarens förutsättningar

 • välj ord att träna på
 • välj antal ord att träna på
 • välj hur många gånger övningarna ska repeteras
 • välj tempo på övningarna

Vocalex är ett perfekt komplement till undervisningen i svenska, moderna språk eller modersmål i grundskolan, på SFI och på språkcaféer.

Med sin intuitiva utformning och moderna pedagogik passar Vocalex både nybörjare och dem som redan har kunskaper i språket.

Grundskolan

Vocalex är ett lättanvänt språkverktyg som främst är avsett att användas av grundskolelever för att bygga upp sitt ordförråd och därigenom utveckla och stärka sina språkliga färdigheter. Vocalex är utformat för att använda oavsett ålder och förkunskaper.

Språkundervisning

Vocalex är ett utmärkt komplement till språkundervisningen i svenska, engelska, moderna språk och modersmål. Eftersom man kan se två språk samtidigt i ordlistan blir det lekande lätt att lära sig nya ord och stärka både målspråket och modersmålet på samma gång.

Övriga ämnesområden

Vocalex kan även användas som ett hjälpmedel inom skolans övriga ämen, t.ex. geografi, hemkunskap, idrott eller slöjd, genom att ge elever med begränsade kunskaper i svenska möjligheten att utöka sitt ordförråd med relevanta ord och begrepp.

SFI

Nyanlända vuxna som läser svenska på SFI eller barn och ungdomar som går i förberedelseklass kan med fördel använda Vocalex för att snabba på inlärningen. Om man får undervisning i grammatik, meningsuppbyggnad och konversation och lär sig några hundra ord på egen hand med Vocalex förbättrar man snabbt sina kunskaper i det nya språket.

Ett rikt ordförråd gör att man kan uttrycka sig varierat, detaljerat och nyanserat och man känner att man obehindrat klarar av att ställa frågor, ge uttryck för sina känslor och sin vilja samt beskriva tankar, idéer och händelser lika väl som på sitt modersmål.

Vocalex är utformat för att vara busenkelt för dig som lärare att använda.

Det är lätt att skapa konton åt dina elever och om din skola eller kommun är medlem i Skolfederation behöver du inte hantera konton överhuvudtaget.

Enhetsoberoende

Vocalex är skapat med s.k. responsiv design, vilket innebär att tjänsten går att använda lika bra på mobiler och surfplattor som på en vanlig dator. Du behöver inte olika konton för olika enheter, utan du kan logga in med samma användarnamn och lösenord oavsett enhet.

Eftersom Vocalex är en webbtjänst behöver du inte installera någon programvara eller kontakta IT-avdelningen för att komma igång. Allt du behöver är en webbläsare och tillgång till internet så är du redo att köra igång!

Kontohantering

När du tecknar abonnemang på Vocalex får du ett administratörskonto och precis så många användarkonton som du behöver. Eleverna (och övriga användare, t.ex. lärarkollegor och assistenter) behöver inte skapa sina konton själva, utan du sköter all kontohantering via administratörskonto.

Eleverna behöver ingen e-postadress för att registrera sig, utan du väljer själv vilka användarnamn och lösenord de ska ha. Det innebär att du aldrig behöver lägga värdefull lektionstid på att hjälpa eleverna att svara på aktiveringsmail eller återställa bortglömda lösenord via e-post.

Skolfederation

Vocalex är anslutet till Skolfederation. Det innebär att om din skola eller kommun också är ansluten kommer du och dina elever enkelt kunna logga in på Vocalex via ert LMS utan lösenord eller krångliga registreringsförfaranden.

När inloggning sker via Skolfederation skickas inga känsliga uppgifter som personnummer, personnamn, e-postadress, användarnamn eller lösenord mellan systemen. Det enda som skickas är information om användaren är betrodd och vilken typ av användare det rör sig om, lärare eller elev.

1 kr per användare och månad

Vocalex kostar endast 1 kr exkl. moms per användare och månad

Minimidebitering 49kr/mån

Abonnemangstid 12 månader

Betalning via faktura.

Beräkna årsavgift

Dra i reglaget för att ställa in antal konton du behöver (lärare och elever).

Ett abonnemang för 49 användare kostar 588 kr exkl. moms för 12 månader.

Vad ingår i ett abonnemang?

Administratörskonto

 • Skapa, redigera och radera lärar- och elevkonton
 • Support och felanmälan

Elevkonton

 • Vocalex ordlista
 • Vocalex glosträning
 • Hjälp & guider

Lärarkonton

 • Lektionstips
 • Skapa egna ordlistor