Om Lingusoft

Lingusoft bedriver utveckling och försäljning av programvaror, webbtjänster och mobila applikationer med avseende på språkträning och språkinlärning. Företaget startade 2008 och är baserat i Stockholm.

Lingusoft är en del av Ingeborn Data AB, 556937-1841.