Allmänna villkor

Inledning

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och du uppmanas att läsa dessa villkor innan du startar användandet. Genom att använda webbplatsen accepterar du de villkor som anges nedan. Det står oss fritt att när som helst ändra villkoren och vi ber dig därför att löpande informera dig om vad som gäller. Om du inte accepterar dessa villkor skall du undvika att använda webbplatsen.

Restriktioner

Webbplatsens lösenordsskyddade sidor får endast brukas av registrerade användare. Inloggningsgifter till webbplatsen är personliga och får inte spridas vidare. Avsiktligt spridande av inloggningsuppgifter leder till avstängning.

Upphovsrätt

Resuserna på webbplatsen är upphovsrättsligt skyddade. Resurserna får endast användas till undervisning och självstudier av registrerade användare. All övrig användning, såsom kopiering, visning, modifiering, återanvändning, försäljning samt övrig spridning, är förbjuden.

Friskrivning

Varken vi eller våra anställda, agenter, distributörer, samarbetspartners och liknande är ansvariga för skada eller förlust hänförlig till information på denna webbplats. Du kan således inte framställa några som helst krav gentemot oss för innehållet på webbplatsen.