Skolfederation.se

Från och med januari 2018 är Vocalex anslutet till Skolfederation.se. Det innebär att huvudmän som också är anslutna till Skolfederation.se och som tecknar abonnemang enkelt kan ansluta till Vocalex direkt via sitt LMS.

För mer information eller för hjälp med att sätta upp en integration mellan ert LMS och Vocalex, kontakta oss på support@vocalex.se.